Garantie op tapijt e.o vloerbedekking.

Garantie op tapijt e.o vloerbedekking. Afschrijving tapijt:

Geen vloerbedekking is zo veelzijdig als tapijt. Het is chic, stijlvol en veilig. En bovendien lekker warm en zacht..

Tapijt legt een lange weg af voordat het bij u op de vloer ligt. Vanaf de fabriek in Nederland of het buitenland gaat het via de groothandel of importuer eerst naar de tapijtadviseur alvorens het uiteindelijk in uw woning komt te liggen. Hoewel de tapijtbranche zorgvuldig met het tapijt omgaat, kan er natuurlijk wel eens iets mis gaan. Mocht dit het geval zijn, leg uw klacht dan altijd voor bij de tapijtadviseur die het tapijt geleverd heeft. Indien het vermoeden bestaat  dat de klacht het gevolg is van een fabricagefout, zal uw tapijtadviseur contact opnemen met de fabrikant, groothandel of importeur van het tapijt.Garantie op tapijt

Garantietermijn Garantiebewijs tapijt. De garantie is aflopend: :

Op bijna elk tapijt wordt enkele jaren garantie gegeven. Deze garantie is aflopend, dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van een waardedaling van het tapijt door het gebruik ervan. Is de garantietermijn bijvoorbeeld drie jaar, dan zal de waarde van het tapijt ieder jaar met 33% afnemen. De garantie voorwaarden kunnen echter verschillen per tapijtmerk. Vraag daarom uw woninginrichter altijd om een garantiebewijs. Indien er geen garantiebewijs wordt verstrekt, kunt u uw tapijtadviseur vragen om op de aankoopnota in ieder geval de volgende gegevens te vermelden, zodat deze geldt als garantiebewijs.

-Naam/merk tapijt. – Aantal geleverde meters. -Prijs van het tapijt. -Wel of geen ondertapijt. – Algemene leveringsvoorwaarden.

Geschillencommissie Wonen:

Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet met uw tapijtadviseur tot een oplossing komen, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Wonen. Dit is een door de overheid erkende instantie waar ook consumentenorganisaties bij betrokken zijn. Voorwaarde is wel dat uw leverancier erkend is door de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). of is geregistreerd bij de Geschillencommissie Wonen. Of een ondernemer CBW -erkend is, kunt u zien aan het CBW-erkend vignet (met het huidige jaartal) op de deur of het raam van de etalage. Ook via de website van het CBW kunt u te weten komen of uw woninginrichter CBW erkend is. De kosten voor de behandeling van een geschil (klachtengeld) zijn afhankelijk van het factuurbedrag. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Indien u in het gelijk gesteld wordt, moet de tapijtadviseur u het klachtengeld terugbetalen. Aan de hand van een checklist op de website van de Geschillencommissie Wonen, kunt u zelf bepalen of uw klacht in behandeling kan worden genomen.

Tot slot!

Belangrijk: Geringe afwijkingen ten opzichte van het zichtstaal wat betreft kleur, kwaliteit, structuur, gewicht, afmetingen en finish van het tapijt zijn voorbehouden. Deze gebruikelijke toleranties vernoemd in de EN 1307 normering, vallen derhalve niet onder de garantie. Indien u van mening bent dat uw geleverde tapijt fabricage fouten vertoond, dient u dit binnen zes maanden na de legdatum te melden bij uw woninginrichter. Na deze termijn heeft u op deze zichtbare gebreken geen garantie meer.

Nog even iets over Shading:

Shading is een optisch effect dat kan ontstaan bij tapijt met een gesneden pool. Als u bij bepaalde belichting in bepaalde hoeken naar het tapijt kijkt lijkt het alsof de kleuren veranderen. Het effect verschuift als u een andere positie inneemt. Het Shading-effect is dan ook geen productiefout en wordt niet veroorzaakt door in het tapijt verwerkte materialen.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe tapijt.